Bu yılın yedinci, ajansın kuruluşundan itibaren 100. Yönetim kurulu toplantısı Uşak Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer açılış konuşmasına şu ifadelerle başladı; ‘İnşallah bu toplantı bölgemiz için biz özellik taşıyacak. Bir ay önceki yönetim kurulu toplantısında aldığımız karaların gereklerini icra için, kalkınma ajansımız genel sekreterliğimiz başta olmak üzere ajans çalışanlarımız çok büyük emek sarf ettiler. Bu toplantıda onların bir aylık çalışma faaliyetlerini de değerlendireceğiz ama ben peşinen kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.’

Vali Güveçer, konuyla ilgili şu bilgileri verdi; ‘Ajansımızın çalışmalarım yönlendirmek ve Ajansımızın vizyon ve misyonuna uygun olarak gerekli faaliyetleri icra etmek üzere Yönetim Kurulu Başkanlığım, 14 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle benden önceki Başkanımız Kütahya Valimiz Sayın Ahmet Hamdi Nayir’den devralmış bulunuyorum. Kendisine Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında Ajansımıza yapmış olduğu katkıları sebebiyle teşekkürlerimi sunarım.

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizin sürdürülebilir kalkınması için faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı, kurulduğu günden bü yana birçok planlama çalışması yaptı, projelere mali ve teknik destek sağladı, yatırımcılara danışmanlık hizmeti verdi. Son zamanlarda ise, bu çalışmaların yanında gerek güdümlü proje geliştirme gerekse AB üzerinden yeni fonlar temin etme noktasında önemli çalışmaları oldu. İnşallah bu çalışmalarımızı daha da arttırarak illerimizin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve vatandaşlarımızın refah düzeyinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Toplantımızda ilk olarak mali yönetim yeterliliği kapsamında Nisan ayında Ajansımızın faaliyetlerini denetleyen Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin hazırladığı denetim raporunu değerlendireceğiz.

Diğer iki gündem maddemizde mali yönetim yeterlik raporunda yer alan tespit ve öneriler ışığında hazırlanan iç kontrol sistemi yönergesi ve personel performans değerlendirme sistemi yönergesini görüşeceğiz.

018 yılı kalkınma ajanslarının yeniden yapılandırılması ve çalışmalarının revizyonu açısından önemli bir yıl oldu. Sonuç odaklı programların uygulanmaya başladığı 2018 yılı aslmda önemli bir dönüşümün başlangıcıydı. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda 2019 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe hazırlıklarına başlayacağız. Müteakip toplantılarda ise Genel Sekreterlik tarafından hazırlanacak olan 2019 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesini detaylı olarak görüşeceğiz.

Diğer gündemimizde ise 2019 yılı içerisinde Bölge illerine yapılması planlanan kamu yatırım tekliflerini, Ajans tarafından Bölge Planına uyumu ve bölgesel bütünlüğü de dikkate alınarak hazırlanan raporları da göz önünde bulundurarak değerlendireceğiz.

Altıncı gündem maddemizde Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte kamu yönetim sistemindeki yeniden yapılanma kapsamında Ajansı ilgilendiren mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi alacağız.

Bir diğer gündem maddemizde 3 adet mali destek programının dönemsel raporlarını değerlendireceğiz. Bu kapsamda, programlara ilişkin varsa sorunları değerlendirip çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Son olarak iki yönetim kurulu toplantısı arasında Ajansımız tarafından icra edilen önemli faaliyetler ile Mayıs ve Haziran ayı gelir-gider cetvelini görüşeceğiz. Toplantımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olması temennilerimle sözlerime son veriyor; katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum’

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Yönetim Kurulu Üyesi Uşak Valisi Salim Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Yönetim Kurulu Üyesi Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Yönetim Kurulu Üyesi Uşak İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz katıldı. – UŞAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir