Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) göre, Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 1 büyüyecek.

‘2019 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi’ başlıklı rapor, TÜSİAD 49. Olağan Genel Kurulu’nda katılımcılarla paylaşıldı.

Raporda, 2019’da Türkiye ekonomisinde büyümenin ihracat ve iç talep arasında daha dengeli olacağının beklendiği belirtildi.

Net dış talebin büyümeye pozitif bir katkısının olacağı tahmin edilen raporda, buradaki temel belirleyicilerin; Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki büyüme, petrol ve diğer ham madde fiyatlarında artış ve bölgesel jeopolitik riskler olacağı bildirildi.

Raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

‘Sıkı para politikasının 2019’da yıl boyu sürdürüleceği varsayılmış, enflasyonda kalıcı bir düşüş görülmeden herhangi bir gevşeme adımı atılmayacağı öngörülmüştür. Ayrıca talep koşullarındaki zayıflığın fiyatlar üzerindeki baskının azalmasına katkıda bulunacağı varsayılmıştır. Bu nedenle özel tüketimdeki artışın çok sınırlı olacağı tahmin edilmektedir. Yatırımların ise artan finansman maliyetleri, jeopolitik riskler ve küresel yavaşlama nedeniyle azalmaya devam etmesi beklenmektedir. Kamu harcamalarının Orta Vadeli Programda öngörüldüğü şekilde gerçekleşeceği varsayılmıştır. Bu durumda büyümeye buradan gelecek katkı sınırlı olacaktır.’

Enflasyon tahmini yüzde 16,2

Raporda, ekonomide yapısal reformlara hız verilmesi, özellikle iş gücü üzerindeki yükleri azaltıcı adımlar atılması, eğitim reformu, vergi reformu ve yatırım ortamını iyileştirici düzenlemelere hız verilmesinin ekonomik büyümeyi olumlu etkilemesinin yanı sıra potansiyel büyümeyi de uzun vadede yukarı çekeceği aktarılarak, ‘Bu yıl bankaların dış borç geri ödemeleri ve borç çevrim oranının yüzde 100’ün altında kalacağı varsayılmıştır. Yılın ikinci yarısında kredi artışının kademeli olarak tekrar pozitife döneceği öngörülmektedir.’ ifadelerine yer verildi.

Her durumda, yapısal reform-büyüme ilişkisinin potansiyel büyümeye önemli bir katkı sağlamasının, reform programının sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesine bağlı olduğu kaydedilen raporda, ‘TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar biriminin çalışmaları yapısal reformların doğru önceliklendirilerek hayata geçirilmesi durumunda, orta vadeli büyümenin, arz yönlü olarak 1,0-2,0 puan kadar yukarı çıkabileceğini göstermektedir.’ değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 büyüyeceği, enflasyonun yüzde 16,2, işsizliğin ise yüzde 12,5 düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verilen raporda, 2019 yılında ihracatın 173 milyar dolar, cari işlemler açığının GSYH’a oranının da yüzde eksi 2,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir