Afrika Sendikalar Birliği Örgütünün (OATUU) 41’inci Genel Kurulunda katılımcılara hitap eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ‘Barış yoksa yüksek ücretin, güvenlik yoksa kapsayıcı sosyal güvenliğin değerinden, öneminden ve varlığından söz etmenin mümkün olmadığını en iyi biz biliriz’ dedi.

Afrika Sendikalar Birliği Örgütünün 41’inci Genel Kurulu, ‘Sendikaların Barış ve Güvenliğin Sağlanmasındaki Rolü ve Uluslararası Sendikal Dayanışmanın Önemi’ temasıyla Cezayir’de gerçekleştirildi. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden emek hareketi temsilcileri, akademisyenler, siyasetçiler ve uzmanlar katıldı. OATUU’nun 41’nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap eden Yalçın, ‘Emek örgütleri, emek mücadelesinin liderleri olarak sadece emeğimizin hakkı noktasında ekonomiden-pastadan hakkımız olan payı almakla mükellef değiliz. Biz emek örgütleri barışın, huzurun, kalkınmanın, adaletin, bireyin ve toplumun güvenliğinin sağlanmasında da payımızın, katkımızın olmasıyla da mükellefiz aynı zamanda. Barış yoksa yüksek ücretin, güvenlik yoksa kapsayıcı sosyal güvenliğin değerinden, öneminden ve varlığından söz etmenin mümkün olmadığını en iyi biz biliriz’ ifadelerini kullandı.

Yalçın, dünyanın ve insanlığın barış ve güvenliğe, sendikal mücadelenin etkili ve sonuç üreten dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu kaydederek, ‘Aslında bunun sebebini hepimiz biliyoruz. Yürürlükteki sömürgeci düzen yaşadığı çıkmazı, krizi aşmak için yine insanları ve özgürlükleri bir çatışma aparatına dönüştürüyor. Özellikle medya ve iletişim araçlarıyla yaptığı manüplasyonlarla da olayları, olguları saptırırken, en yukarıdakilerin iktidar alanını geliştiriyor. Dünyanın mevcut durumuyla ve insanlığın halihazırda yaşadıklarıyla ilgili paylaştığım bu değerlendirme ve tespitler; çelişkiler yumağı ve zıtlıklar topluluğu olarak görünüyor. Fakat bu çelişki ve zıtlıkların varlığıyla ilgili olarak ‘ne yazık ki’ demeyeceğim, aksine ‘ne güzel ki’ diyeceğim. Çünkü bu çelişki fotoğrafı esaretin karşısına özgürlüğün, zorbalığın karşısına insan onurunun, sömürünün karşısına hakça bölüşmenin, sermaye hakimiyeti karşısına emek dayanışmasının dikildiği bir sürecin başladığını ve yerkürede yaygınlaştığını gösteriyor. Bu çelişki, içinde bulunduğumuz yüzyılda insanlığın en büyük başarısıdır’ şeklinde konuştu.

‘Barış yoksa yüksek ücretin, güvenlik yoksa kapsayıcı sosyal güvenliğin değerinden, öneminden ve varlığından söz etmenin mümkün olmadığını en iyi biz biliriz’

Fikir ortaklığının ve eylem odaklığının geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatan Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

‘Bu anlamda OATUU’nun düzenlediği bu toplantıyı çok anlamlı buluyorum. Toplantının tematik başlıkları da, fotoğraflamaya çalıştığım bu çelişkinin insanlık lehine, özgürlük lehine, emek lehine, adalet ve barış lehine ortaya koymamız gereken iradeyi şekillendirme zemini olarak görüyorum. Kendi ülkelerimizde, bölgelerimizde, kıtalarımızda örgütlü gücümüzle var edebileceğimiz sonuçlar, değişim ve dönüşüme uğratacağımız kavramlar ve kurumlar noktasında sendikal tarih bize yol ve yön gösterici örnekler sunuyor. Polonya’nın, Arnavutluk’un, Afrika’daki birçok ülkenin, hatta bölgenin huzurla, barışla, sömürü düzeninden kurtulmayla sonuçlanan tarihi yazan öznelerin başında sendikalar, sendikacılar var. Sendikaların legal örgüt kimliği, muhaliflik kurgusunda ve eylemlilik süreçlerinde bireylerin ‘söz hakkı’ kullanmasına aracılık etmesi, illegaliteye yönelişi engellemek yanında illegal örgütlerin ideolojik çatışma alanları üzerinden toplumsal kaos üretme çabalarını da anlamsızlaştırıyor. İletişim mekanizmalarının, katılım süreçlerinin, uzlaşma iradesinin hakim olduğu bir sosyolojinin varlığının gerekli şartı konumundaki sendikalar, toplumsal barışın da, diplomatik barış masalarının da kurulmasında bir baskı unsuru konumundadır. Biz emek örgütleri, emek mücadelesinin liderleri olarak sadece emeğimizin hakkı noktasında ekonomiden, pastadan hakkımız olan payı almakla mükellef değiliz. Biz emek örgütleri barışın, huzurun, kalkınmanın, adaletin, bireyin ve toplumun güvenliğinin sağlanmasında da payımızın, katkımızın olmasıyla da mükellefiz aynı zamanda. Barış yoksa yüksek ücretin, güvenlik yoksa kapsayıcı sosyal güvenliğin değerinden, öneminden ve varlığından söz etmenin mümkün olmadığını en iyi biz biliriz.’

‘Biz emek örgütleri olarak önce kendi içimizde uzlaşmalıyız ki gerçekten dünya barışına katkı sağlama hedefimiz olduğu konusunda inandırıcı olalım’

Konuşmasında sendikalar, konfederasyonlar ve bölgesel emek örgütleri olarak sermaye için, finans aparatları için sınırları kaldıranlara bir mesaj vermek durumunda olduklarını belirten Yalçın, ‘Barış evrenselleşmemişse, güvenlik yerkürenin bütününde sağlanmamışsa, adalet bütün insanlığı kapsamıyorsa, refah kıta ya da ülke düzeyinde kristalize edilmişse, insani kalkınma birileri için ‘hak’ birileri için ‘yok’ hükmünde ise ülkelerimizde güçlü olmamızın, yetkili olmamızın, yenilikçi olmamızın anlamı yok. Nasıl ki insan onuru evrensel bir değer ve gereklilikse insan onuruyla, insan emeğiyle, adalet ve barışla ilgili çabaların, mücadelenin de evrensel olması gerekiyor. Memur-Sen olarak gözyaşının, tebessümün ve alın terinin renginin ortaklığını ıskalamayan bir paradigma temelinde ‘küreselleşme’ ve ‘neoliberalizm’ ile formatlanmak istenen tarihin akışına sahip çıkmakta kararlıyız. Ancak bu bir örgütün, ülkenin, bölgenin ya da kıtanın mücadelesiyle sağlanamaz. Bunun için hepimizin bir arada olması gerekiyor. Ülkelerimizdeki örgütlü güçlerimizi bölgelerimizde, kıtalarımızda ve nihayetinde yerkürede ortaklaştırmak zorundayız. Biz emek örgütleri olarak önce kendi içimizde uzlaşmalıyız ki gerçekten dünya barışına katkı sağlama hedefimiz olduğu konusunda inandırıcı olalım’ diye konuştu.

Daha sonra OATUU’da diğer konuşmacılar emek temsilcilerine hitap etti. Katılımcılar küresel düzlemde yaşanan sıkıntılara ve emeğin karşılaştığı problemlere değindi. Çözüm önerileri ve yol haritası üzerine de fikir teatisinde bulunularak, emek örgütlerinin işbirliklerini artırmalarına yönelik yeni adımlar atılması konusunda fikir birliğine varıldı. – ANKARA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir