Doktor, yazar, tercüman, astrolojik danışman gibi farklı kimlikleri olan ancak kahin olarak ün kazanan ve asıl adı Michel de Nostre Dame, 1503 yılında dünyaya geldi. Nostradamus hala gizemi çözülememiş kehanetleri sayesinde dünya çapında büyük bir üne kavuşmuştur. Küçük yaşta Nostradamus’taki öngörü yeteceğini ilk keşfeden dedesi ise kralın doktorluğunu yapıyordu. Dedesinin önderliğinde küçük yaşta Yunanca, Latince ve İbranice öğrenen Nostradamus, ilerleyen zamanlarda tıp okuluna girdi. O dönemlerde Avrupa’yı kasıp kavuran veba salgını, Nostradamus’un öğrenim hayatını yarıda bırakmasına neden oldu. Gönüllü olarak Taulouse ve Bordeaux şehirlerinde doktorluk yaptı. Hayatını doktorluk yaparak ve kendi bulduğu bitkilerin karışımından yaptığı parfümleri satarak sağlıyordu. Veba salgınından dolayı eşini ve iki çocuğunu kaybeden Nostradamus, kötüye giden süreçleri atlattıktan sonra Fransa ve İtalya seyahatlerine çıktı. Rivayete göre bu geziler sırasında yolda rastladığı genç bir keşişin önüne giderek diz çöktü ve o gencin papa olacağını söyledi. Keşiş 20 yıl sonra papalık tahtına oturdu ve bu olay Nostradamus’un durugörü yeteneğini fark etmesini sağladı. Bu yıllarda eski çağ gizem bilimlerine merak salan ünlü kahin, Babil ve Mısır’da çalışmalar yaptı.

Notradamus Kehanetleri

Nostradamus, gelecek 2000 yılını tahmin eden 100 adet tahminin olduğu 10 cilt yazmayı planladı. 1555’te  büyük ve uzun vadeli tahminlerinin bir koleksiyonu olan Les Prophesies’i yayınladı. Yunanca, İtalyanca, Latince ve Güney Fransa’nın bir lehçesi gibi başka dillerin bir karışımını kullanarak şifreli dörtlük şekilde yazılar yazdı. 1558’de kitabını daha da genişletti ve krala ithaf etti.1560’da saray hekimliğine atandı. Ünü giderek yayılan Nostradamus, Catherine de Médicis’nin astrologlarından biri haline geldi. 1564’te Catherine de Médicis onu saraya daimi kalmak üzere çağırdı ve kral IX. Charles’ın hekimi ve danışmanı olarak ilan etti. 1581’de kehanetlerinden dolayı Kilise tarafından aforoz edildi. Nostradamus tahminleriyle beraber hakkındaki tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimilerine göre hayranlık duyacağımız bir kahin, kimilerine göre ise şeytanın hizmetkarı olduğu düşünülüyordu. Fransa Kralı 1. Henri’nin karısı Nostradamus’un hayranlarından biriydi. Kralın karısı, Nostradamus’u kitabındaki kehanetlerinden dolayı Paris’e çağırdı. Çünkü Nostradamus’un kitabında kralın öleceği şu sözlerle yazılıydı:

Genç aslan yaşlı olanı yenecek

Savaş alanında ve teke tek dövüşecekler

Altın kafeslerinde gözleri oyulacak

Bir seferde iki yara alarak, gaddar bir ölümle ölecek

Nostradamus, kraliçenin huzuruna çıkarıldı ve dört oğlu arasında dört kral gördüğünü söyleyerek, kraliçeyi teskin etti. Gerçekten de 3 yıl sonra kral II. Henry, bir turnuvada öldürüldü. Rakibi İskoçya Muhafız Birliği’nin komutanı Montgomery, kehanette belirtildiği gibi kraldan yaşça küçüktü ve mızrağıyla kralın altın kaplama miğferini yararak gözünü ve boğazını delmişti. Aldığı yaralar sebebiyle kral, 10 gün acılar içinde kıvranarak azaplı bir ölüme yürüdü. Bu olaydan sonra kahinin ünü iyice artmıştı. Nostradamus’un başarısı ölümünden sonra dahi artmıştı. Denizaltıları, kıtalararası balistik füzeleri, Kennedy suikastini ve aya ayak basılmasını öngördüğü kehanet kitapları, defalarca basılmıştır.

Londra Yangını ve Hitler

Ünlü Kahin Nostradamus Hitler hakkında da oldukça fazla bilgi vermiştir. Hitler’in ismini doğrudan vermese de Hister adını kullanmıştır. Hister, Hitler’in kıyılarında doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Danube Nehri’nin de Latince adıdır. Hitler hakkında söyledikleri şu sözlerle dile getirmiştir:

  Batı Avrupa’nın derinlerinde bir yerlerde

  Fakir insanların bir çocuğu olacak

  Konuşmaları ile milyonların aklını çelecek

  Ve Doğu’nun İmparatorluğu’nda da beğenilecek.

Nostradamus 2 Eylül 1666 yılında gerçekleşen büyük Londra yangını da öngörmüştür. Londra yangını 5 gün içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir. Nostradamus kitabında her ne kadar ‘adaletli olanların kanı istenecek’ desede, bu büyük yangında sadece 6 kişi ölmüştür. Bazı yorumcular, ‘adaletli olanların kanı’ tabirinin bir çeviri hatası olduğunu söylemiş, bunu ‘adalet için kan istemek’ ve ‘Kara Ölüm’ün artık hak ettiğini bulması’ olarak yorumlamışlardır. Londra Yangını’nda bu hastalığı taşıyan milyonlarca fare ölmüş, şehir bu bakımdan temizlenmiştir.

Kennedy Suikastı ve Fransız Devrimi

‘Eski bir iş sonunda yapılacak,

Çatıdan gelen şey ile büyük adam harap olacak

Bu işten, zaten ölü olan bir masumu sorumlu tutacaklar

Asıl suçlu sisli çalılıklarda saklanacak.’

Nostradamus bu sözlerle Kennedy suikastini anlatmaktadır.Buradaki ‘eski iş’in 2. Dünya Savaşı’nda Naziler’e yardımcı olan Joseph Kennedy’yi lanetleyen Yahudiler’in işi olduğu yorumlanır. Bazıları ise, Sezar ve Brütüs örneğinde olduğu gibi, John F. Kennedy’nin ihanete uğraması olarak yorumlar. Kahin Nostradamus’un Fransız Devrimi ile ilgili birçok dörtlüğü bulunmaktadır. Nostradamus’un Fransız Devrimi ile ilgili en önemli dörtlüğü aşağıdaki gibidir:

‘Köleleştirilmiş insanlar şarkı söylecek, taleplerde bulunacak

Prensler ve lordlar zindanlara hapsolacak

Kafasız aptallar tarafından da bunlar

İleride ilahi kelam olarak anılacak’

‘Savaş başlamadan önce büyük duvar yıkılacak,

Kral öldürülecek, ölümü bu kadar hızlı geldiği için insanlar yas tutacak

Muhafızlar kan içinde yüzecek

Sen Nehri’nin yakınlarındaki toprak kanla kaplanacak’

14 Haziran 1789’da, insanlar, o zamanki monarşinin sembollerinden biri olan Bastille hapishanesine saldırıda bulundular. Bu, hem bütün Avrupa’yı şok eden devrimin, hem de Sen Nehri kıyılarına kurulan giyotinin inip kalkmaya başlamasının başlangıcı olarak kabul edilir.

Nostradamus Türkiye Kehanetleri

Nostradamus kitabında, Güney Asya’dan sonra Türkiye’de büyük bir depremin olacağını söylemiştir. Endonezya’da gerçekleşen depremden sonra uzmanlar bu konuyu tekrar tartışmaya başlamışlardır. Ancak bazı uzmanlara göre, Nostradamus’ın deprem kehameti çoktan gerçekleşmiştir. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremi olduğunu ve yeni bir deprem olmayacağını söylemektedirler. Nostradamus’un Türkiye kehanetleri depremle sınırlı değildir. Yunanistan ve Türkiye’nin yoğun bir savaşa gireceğini; ‘Atina ile savaş geceler boyunca yeryüzü sallanacak, sonraki baharda iki kez daha olacak Korent, Efes boğulacak ve denizde yiğit şampiyonlar savaşa girecek’ sözleriyle anlatmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir